De dorpsraad Vriezenveen gaat zich hard maken om een replica van de Schipslootsluis te maken en deze terug te zetten in het Oosteinde, ongeveer op de plek waar deze oorspronkelijk in de (verdwenen) Schipsloot stond (samen met de Kozakkenbrug). De sluis was overigens destijds een eenvoudig valschot.

De Schipsloot speelde destijds een belangrijke rol in de afvoer van turf vanuit de Engbertsdijkvenen naar Almelo en via Almelo naar de rest van Nederland. De Kozakkenbrug met de sluis in het Oosteinde van Vriezenveen was daarbij een markant punt, dat te zien is op oude ansicht kaarten en op schilderijen van Bernard Jaspers Fayer. De dorpsraad vraagt daarmee aandacht voor het erfgoed van Vriezenveen. De replica van de sluis moet ook een toeristisch markant punt in Vriezenveen vormen en kan onderdeel uit gaan maken van fietsroutes en wellicht een vernieuwde Schipsloot tot Stouwe loop.

Bij de sluis komt een informatiebord met daarop de geschiedenis en betekenis van de Schipsloot, van de turfschippers uit het Oosteinde, en van de Kozakkenbrug die nog een relatie had met de Rusluie.