De dorpsraad Vriezenveen zal op 12 juni 2019 in het Kooikershuis op het Oosteinde informatie geven over de plannen m.b.t. het herstel van de sluis in de Schipsloot. De avond begint om 20.00u. Belangstellenden en ook hun op- of aanmerkingen zijn van harte welkom.

De Schipsloot in het Oosteinde van Vriezenveen speelde oorspronkelijk een belangrijke rol in de afvoer van turf vanuit de Engbertsdijkvenen naar Almelo en via Almelo naar de rest van Nederland. En de Kozakkenbrug met de sluis in het Oosteinde was daarbij een markant punt, dat te zien is op oude ansicht kaarten en op schilderijen van Bernard Jaspers Fayer. Rond 1900 woonden er bij het Oosteinde en langs de Geesterenseweg nog ongeveer 70 schippers en in 1850 passeerden er 900 turfschuiten per jaar.

De Dorpsraad Vriezenveen wil de historie van de Schipsloot graag in herinnering roepen, want wie kent heden ten dage de Schipsloot nog? Nadat een groot deel gedempt is tijdens de grote ruilverkaveling in de jaren 50 van de vorige eeuw is de Schipsloot ook verdwenen uit het geheugen van veel Vriezenveners. Jammer, in Vriezenveen is al zo veel historie verloren gegaan. Brug en sluis stonden in wat nu het plantsoen is voor het Kooikershuis.

De dorpsraad Vriezenveen heeft daarom samen met het Historisch Museum een plan gemaakt om de sluis in het Oosteinde te herstellen als markeringspunt voor de loop van de Schipsloot. Aan dit markeringspunt kunnen later allerlei toeristische evenementen gekoppeld worden zoals bijvoorbeeld een fietsroute langs markante punten in Twenterand. Mogelijk wordt ook de Schipsloot tot Stouwe loop weer nieuw leven in geblazen.

Op de informatie avond op 12 juni kunnen we vertellen wat de stand van zaken is. Op- en aanmerkingen van buurtbewoners zijn van harte welkom. De plannen die er tot nu toe zijn kunnen worden bijgesteld.