Woensdag 8 maart was er een kennismakingsgesprek tussen

vertegenwoordigers van de gemeente Twenterand en de nieuwe

dorpsraad Vriezenveen.

De dorpsraad Vriezenveen is opgericht op aandringen van burgemeester Visser,

die oud Wethouder Hidde Visser gevraagd heeft leden voor de dorpsraad te zoeken.

Nu de dorpsraad in functie is, bedankte de burgemeester Hidde Visser voor zijn

inspanningen om een juiste mix van personen voor de dorpsraad bij elkaar te zoeken.