Auteur: admin

Nieuws

Bouwvergunning sluis

Voor de sluis in de Schipsloot is inmiddels een bouwtekening gemaakt. Deze tekening is samen met een toelichting als bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Twenterand. Voor de maatvoering hebben we oude foto’s bestudeerd en een tekening die gevonden is in het archief van de gemeente. Er is een situatieschets bijgevoegd waarbij de sluis staat getekend in het plantsoen voor het Kooykershuus, Oosteinde Vriezenveen.

Posted by admin
Mededeling

Informatie avond Schipsloot

De dorpsraad Vriezenveen zal op 12 juni 2019 in het Kooikershuis op het Oosteinde informatie geven over de plannen m.b.t. het herstel van de sluis in de Schipsloot. De avond begint om 20.00u. Belangstellenden en ook hun op- of aanmerkingen zijn van harte welkom.

De Schipsloot in het Oosteinde van Vriezenveen speelde oorspronkelijk een belangrijke rol in de afvoer van turf vanuit de Engbertsdijkvenen naar Almelo en via Almelo naar de rest van Nederland. En de Kozakkenbrug met de sluis in het Oosteinde was daarbij een markant punt, dat te zien is op oude ansicht kaarten en op schilderijen van Bernard Jaspers Fayer. Rond 1900 woonden er bij het Oosteinde en langs de Geesterenseweg nog ongeveer 70 schippers en in 1850 passeerden er 900 turfschuiten per jaar.

De Dorpsraad Vriezenveen wil de historie van de Schipsloot graag in herinnering roepen, want wie kent heden ten dage de Schipsloot nog? Nadat een groot deel gedempt is tijdens de grote ruilverkaveling in de jaren 50 van de vorige eeuw is de Schipsloot ook verdwenen uit het geheugen van veel Vriezenveners. Jammer, in Vriezenveen is al zo veel historie verloren gegaan. Brug en sluis stonden in wat nu het plantsoen is voor het Kooikershuis.

De dorpsraad Vriezenveen heeft daarom samen met het Historisch Museum een plan gemaakt om de sluis in het Oosteinde te herstellen als markeringspunt voor de loop van de Schipsloot. Aan dit markeringspunt kunnen later allerlei toeristische evenementen gekoppeld worden zoals bijvoorbeeld een fietsroute langs markante punten in Twenterand. Mogelijk wordt ook de Schipsloot tot Stouwe loop weer nieuw leven in geblazen.

Op de informatie avond op 12 juni kunnen we vertellen wat de stand van zaken is. Op- en aanmerkingen van buurtbewoners zijn van harte welkom. De plannen die er tot nu toe zijn kunnen worden bijgesteld.

Posted by admin
Uncategorized

Replica sluis Schipsloot

De dorpsraad Vriezenveen gaat zich hard maken om een replica van de Schipslootsluis te maken en deze terug te zetten in het Oosteinde, ongeveer op de plek waar deze oorspronkelijk in de (verdwenen) Schipsloot stond (samen met de Kozakkenbrug). De sluis was overigens destijds een eenvoudig valschot.

De Schipsloot speelde destijds een belangrijke rol in de afvoer van turf vanuit de Engbertsdijkvenen naar Almelo en via Almelo naar de rest van Nederland. De Kozakkenbrug met de sluis in het Oosteinde van Vriezenveen was daarbij een markant punt, dat te zien is op oude ansicht kaarten en op schilderijen van Bernard Jaspers Fayer. De dorpsraad vraagt daarmee aandacht voor het erfgoed van Vriezenveen. De replica van de sluis moet ook een toeristisch markant punt in Vriezenveen vormen en kan onderdeel uit gaan maken van fietsroutes en wellicht een vernieuwde Schipsloot tot Stouwe loop.

Bij de sluis komt een informatiebord met daarop de geschiedenis en betekenis van de Schipsloot, van de turfschippers uit het Oosteinde, en van de Kozakkenbrug die nog een relatie had met de Rusluie.

Posted by admin
Mededeling

Founding Fathers.

Woensdag 8 maart was er een kennismakingsgesprek tussen

vertegenwoordigers van de gemeente Twenterand en de nieuwe

dorpsraad Vriezenveen.

De dorpsraad Vriezenveen is opgericht op aandringen van burgemeester Visser,

die oud Wethouder Hidde Visser gevraagd heeft leden voor de dorpsraad te zoeken.

Nu de dorpsraad in functie is, bedankte de burgemeester Hidde Visser voor zijn

inspanningen om een juiste mix van personen voor de dorpsraad bij elkaar te zoeken.

 

Posted by admin
Mededeling

Wij zetten ons in voor de buurtpreventie

Het gebruik van WhatsApp Buurtpreventie is gericht op het signaleren van verdachte situaties en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een misdrijf te verkleinen en degene die zich verdacht gedraagt te laten weten dat hij/zij gezien is. De verdachte situaties waarvoor WhatsApp gebruikt wordt zijn bij voorkeur 112 waardige situaties, hierbij kan gedacht worden aan babbeltrucs, woninginbraken, pogingen daartoe en bijvoorbeeld poging woningovervallen.

Posted by admin